• จัดการความรู้ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาระบบขนส่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงาน
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ลิฟท์
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • มาตรการประหยัดทรัพยากร
 • ทรัพยากรน้ำ
 • ทรัพยากรกระดาษและหมึกพิมพ์
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • ควรเบิกใช้ในส่วนรวม
 • การจัดสถานที่งานต่างๆ ควรใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางแทนการจัดดอกไม้
 • หลีกเลี่ยงการใช้โฟม พลาสติก และกระดาษ เลือกพลาสติกที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.