องค์กรตัวอย่าง : “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” มหาวิทยาลัยในสวนป่า ได้รับรางวัลจากการประปานครหลวง ลดการใช้น้ำได้ถึง หลักลิตร ต่อเดือน !!

 

Bro. Martin is man of imagination. To use his own words "it has always been my dream to build a Cathedral of Learning and to create in and around it an atmosphere that is healthy and refreshing to the active mind, intellectually stimulating and spiritually fostering and enriching; in other words, an atmosphere conducive to learning and becoming ... a complete man/ woman for a new millennium - someone imbued with a new humanism". The creation of the campus at Suvarnabhumi has realized his dream.

AU maintains two campuses: the original campus located at Hua Mak in the city, and the new campus at Suvarnabhumi. The Suvarnabhumi Campus is a “University in a park”, with 200 acres of beautifully landscaped gardens, a mixture of architecture and lush tropical surroundings.

 

Bro. Martin's exceptional manifestation; transforming simple paddy field into grandest learning center: Suvarnabhumi Campus!
His foresight and talents realized as recorded in the book entitled จากทุ่งนา สู่อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้. Click the following link to find out more! 

 

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.