มอบตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY SAVING BUILDING 2015 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
เพื่อส่งเสริมและเชิดชูอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ให้ไว้ ณ วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง 

 

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.