นายกวิศ สุระประพันธ์ (Kawis Surapraphan) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ในนามมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับรางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น (MEA Energy Saving Building 2015) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและเชิดชูอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.