การไฟฟ้านครหลวง มอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building 2015 กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ เป็นอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
(นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

 

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.