กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556
(นายอำนวย ทองสถิตย์) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.