การประปานครหลวง METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ร่วมใช้น้ำอย่างประหยัดใน โครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา ประจำปี 2558 
(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ) ผู้ว่าการประปานครหลวง
รับเข้าห้องสมุด 14 มี.ค.62

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.